Author Archives: admin

Raikküla Kooli digiplaan – RK digipädev õpetaja

Alusraport: Raikküla Kooli Digipeegel (kinnitatud 25.01.2017 19:17:43)

Plaani kokkuvõte, eesmärk ja visioon

Raikküla Kooli digiplaan näeb ette Raikküla Kooli töötajate digipädevuste tõstmist.

Eesmärgid tulenevad Haridus- ja Teadusministeeriumi digipöörde programmist ja sügisel koolis läbiviidud uuringust, milles uuriti meie töötajate koolitusvajadust.

Plaani lühikokkuvõte

Kaasaegse õpikäsituse tulemuslikule juurutamisele ning õppekvaliteedi tõusule aitavad kaasa digipädevad õpetajad, juhtkond ja õpilased ning inimeste kasutuses olev digitaristu, infosüsteemid, pilvelahendused ning selle kasutamise metoodikad (Digipöörde programm 2016-2019). Raikküla Kooli digiplaani koostamisel on aluseks võetud Digipöörde programmi eesmärk – kujundada terviklik lähenemine töötajate, juhtkonna ja õpilaste digipädevuse arendamiseks ning digivõimaluste eesmärgipäraseks kasutamiseks õppeprotsessis, toetades sellega muutunud õpikäsituse rakendamist. Plaani koostamisel lähtutakse HEV õpilasest.

Plaani põhieesmärk:

  • Rakendada õppimisel ja õpetamisel kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, parandada Raikküla Kooli töötajate ja õpilaste digioskusi.
  • Digiseadmete kasutamisega rikastatakse HEV õpilaste õppetööd arvestades nende vajadusi ja võimeid.

Visoon:

Kaasaegne digitehnoloogia on integreeritud igapäevasesse õppetöösse.

Eesmärgid:

 

Raikküla Kooli digiplaan – RK digipädev õpetaja – PDF

 

Õppenõukogu 24.01 2017

ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL

Raikküla                                                                                                         24.01.2017  nr 103

 

Algus kell 14.00, lõpp 14.30

Juhatas: Andres Muddi

Protokollis: Ede Jakobson

Osalejad: vt. Lisa 1.

 

PÄEVAKORD:

  1. Raikküla Kooli õppekava muudatuste kooskõlastamine (T. Kiviselg)
  2. Päevakorralised küsimused

Päevakord kinntati ühehäälselt.

(Protokolli sisu kaitstud)

Eelkool 6.-7. aastastele lastele

Eelkool on perele toeks ning abiks lapse kooliks ettevalmistamisel ja koolieluga kohanemisel.

Eelkoolis:

  • aitab õpetaja saada targemaks tähtede ja numbrite osas;
  • saab laps koos kaaslastega õppida ja mängida;

Õppetöö algab veebruarist.

 

Eelkooli saab registreerida tel 48 92 428 või kool@raikkylakool.eu

Õpetajate konsultatsioonide ajad 2016/2017 õppeaastal

ÕPETAJA PÄEV KELL
Tiiu Tammoja kolmapäev 14.35 – 15.10
Maaja Suursild kolmapäev 15.15 – 15.50
Milvi Kipper esmaspäev 14.00 – 14.45
Anne Paluoja kolmapäev 14.30. – 15.15
Helve Estrin neljapäev 13.55 – 14.30
Ede Jakobson neljapäev 14.30 – 15.10
Gerta Kaselaan neljapäev 15.15. – 15.50
Hinge Luukas neljapäev 14.35 – 15.10
Liia Suup esmaspäev 13.55 – 14.30
Silja Põder esmaspäev 13.30 – 14.15
Kärt-Tiia Kipper teisipäev 13.30 – 14.15
Aili Aus reede 11.35 – 12.20
Tiia Kiviselg teisipäev 14.00 – 15.00
Viljo Sinikas esmaspäev 15.50 – 17.00
Enn Kiviselg kolmapäev 15.15. – 15.50
Jaak Võsa kolmapäev 15.00 – 15.50
Margit Sarri kolmapäev 16.00 – 16.45