Category Archives: Õppenõukogu koosolekud

Õppenõukogu 24.01 2017

ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL

Raikküla                                                                                                         24.01.2017  nr 103

 

Algus kell 14.00, lõpp 14.30

Juhatas: Andres Muddi

Protokollis: Ede Jakobson

Osalejad: vt. Lisa 1.

 

PÄEVAKORD:

  1. Raikküla Kooli õppekava muudatuste kooskõlastamine (T. Kiviselg)
  2. Päevakorralised küsimused

Päevakord kinntati ühehäälselt.

(Protokolli sisu kaitstud)

Õppenõukogu 31.08 2016

2015/2016 õa viimane õppenõukogu toimub 31.08 2016 algusega kell 10.00

 

PÄEVAKORD:

1. 2016/2017 õppeaasta üldtööplaani kooskõlastamine (A.Muddi)

2. Raikküla Kooli arengukava aastateks 2016-2020 kooskõlastamine (A.Muddi)

3. Digipädevused ainekavades (L.Suup)

4. Päevakorralised küsimused

 

Protokolli nr 102

(Protokolli sisu kaitstud)