Koolikorraldus

Siit alajaotusest leiad järgmist infot:

  • õppetööd reguleerivad dokumendid – kooli põhimäärus, arengukava, õppekava, kodukord, õpilaskodu kodukord;
  • avalduste blanketid;
  • dokumendiregister;
  • info õppenõukogude koosoleku toimumise kohta;
  • järelvalve koolis;