Raikküla Kooli lisaõppele jäävate õpilaste õppimisvõimalused.

Vastavalt Haridus- ja teadusministri 30. juuli 2004 a määrusele nr 43 on riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppe õpilastel võimalus jääda 1 õppeaastaks pikendatud õppekavale.

 • Lisaõppele jäämise aluseks on lapsevanema põhjendatud avaldus, mille ta esitab 9. Klassi esimese poolaasta jooksul.
 • Lisaõppele jäämise kinnitab kooli õppenõukogu.
 • Lisaõppele jäämise korral saab õpilane klassi lõpetades põhikooli lõputunnistuse ja sooritab põhikooli lõpueksamid.
 • Lisaõppe koormus on 1050 tundi õppeaastas.

 

Raikküla Kooli lisaõppe töökorraldus.

Eesmärk:

 • Õpetada süvendatult õppeaineid, milles on õpilasel vajakajäämised ning mida tal on vaja edasiseks kutseõppeasutuses toime tulekuks.
 • Toetada õpilase karjääriplaneerimist erinevate õppeülesannetega, mis aitavad õpilasel teha valikuid.
 • Toetada õpilase arengut, iseseisva töö oskuste kujundamist, eneseusu suurendamist.
 • Kujundada iseseisvaks toimetulekuks sotisaalseid oskuseid ja luua alused elukestvaks õppeks.
 • Valmistada last ette kutseõppeasutuses õppimiseks.
 • Anda töökogemusi reaalses töökeskkonnas.

 

Töökorraldus:

Tunnijaotusplaan lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppe lisaõppe õpilastele:

Üldõpe – 560 tundi

Kutse eelõpe – 245 tundi

Kutsealane ettevalmistus – 245 tundi

Töökogemuste omandamine Rapla Selveris

 

 • Lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppe lisaõppe õpilased veedavad märtsis 1. nädala Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis, kus neile tutvustatakse kõiki seal õpetatavaid erialasid.
 • Õppetöö tulemused märgitakse e-kooli tunnistusele iga trimestri lõpus.
 • Õppeaasta lõpus antakse lisaõppe õpilastele õpinguraamat.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga