Õppetöö

Siit alajaotusest leiad järgmist infot:

 • 2016/2017 õa üldtööplaan;
 • õppekava läbivad teemad;
 • 2016/2017 õa tunniplaan;
 • karjääriõpetus Raikküla Koolis
 • tundide ajad;
 • Raikküla Kooli ringid 2016/2017 õa;
 • pedagoogide konsultatsioonide ajad;
 • 2016/2017 õa bussiliinide ajad;
 • Raikküla Kooli õpilasreeglid;
 • Raikküla Kooli õpilaste tunnustamise kord;
 • vajalikud õppevahendid;
 • 2016/2017 õa trimestrid ja vaheajad;
 • 2016/2017 õa eksamid ja tasemetööd;