Õpilaste vastuvõtt Raikküla Kooli

Raikküla Kooli õpilase vastuvõtmisel on eelduseks koolivälise nõustamismeeskonna vastav soovitus ja lapsevanema nõusolek.

Koolivälisele nõustamismeeskonnale esitatavad dokumendid:

  1. õpilase isikut tõendava dokumendi ärakiri;
  2. lapsevanema isikut tõendava dokumendi ärakiri;
  3. õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;
  4. ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakiri;
  5. perearsti või eriarsti hinnang HEV täpsustamiseks;
  6. rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri;

 

HEV õpilase klassi vastuvõtmise otsustab direktor. Otsuse tegemisel lähtub direktor lapsevanema nõusolekust ja koolivälise nõustamismeeskonna soovitusest.

Kooli vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:

  1. lapsevanema või hooldaja avaldus;
  2. nõustamiskomisjoni soovitus õppekava rakendamiseks;
  3. avaldus õpilaspileti väljaandmise kohta;
  4. pilt õpilaspiletile (3x4cm)

Avaldus kooli sisseastumiseks

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga