Õpikeskkonnad

Üldine info


Õpikeskkondade vaheleht sisaldab õppetöös kasutatavate keskkondade ja infosüsteemide kasutusjuhendeid õpilasele, õpetajale ja lapsevanemale.

Nimetatud keskkondi kasutatakse ka distantsõppe korral.

Kool on liitunud Google G Suite teenustega. Sellega seoses on kõikidele õpilastele alates 2.ndast klassist loodud Google G Suite kontod, mis kustutatakse õpilase koolist lahkumisel. Millised Google teenused on õpilastele avatud on näha siin tabelis.

Antud tabel kajastab ka Raikküla Koolis kasutatavaid õpikeskkondi ja infosüsteeme.

Abi saamiseks ja/või tekkinud küsimuste korral pöördu kooli haridustehnoloogi poole - liia.moorits@raikkulakool.ee

Õpikeskkondade vaheleht sisaldab õppetöös kasutatavate keskkondade ja infosüsteemide kasutusjuhendeid õpilasele, õpetajale ja lapsevanemale.

Nimetatud keskkondi kasutatakse ka distantsõppe korral.

Kool on liitunud Google G Suite teenustega. Sellega seoses on kõikidele õpilastele alates 2.ndast klassist loodud Google G Suite kontod, mis kustutatakse õpilase koolist lahkumisel. Millised Google teenused on õpilastele avatud on näha siin tabelis.

Antud tabel kajastab ka Raikküla Koolis kasutatavaid õpikeskkondi ja infosüsteeme.

Abi saamiseks ja/või tekkinud küsimuste korral pöördu kooli haridustehnoloogi poole - liia.moorits@raikkulakool.ee