Õpikeskkonnad

Google Classroom (hariduslik konto)


Google Classroom on virtuaalne klassiruum (õpihaldussüsteem), kuhu saab sisse logida oma kooli Google kontoga.

Google Classroomi võimaldab läbi viia tunde; luua ja jagada õppematerjale, tööülesandeid; edastada õpilastele õppimisega seotud infot.

 

Hitsa koolitus õpetajatele Google Classroomi kasutamiseks

Koolitusvideo (18.02.2020) 

Juhend õpilasele.

Google Classroom on virtuaalne klassiruum (õpihaldussüsteem), kuhu saab sisse logida oma kooli Google kontoga.

Google Classroomi võimaldab läbi viia tunde; luua ja jagada õppematerjale, tööülesandeid; edastada õpilastele õppimisega seotud infot.

 

Hitsa koolitus õpetajatele Google Classroomi kasutamiseks

Koolitusvideo (18.02.2020) 

Juhend õpilasele.