Наши истории

Koolirahu 28. августа liia


Raikküla Kool on liitunud Koolirahuga.

Koolirahu on kokkulepe, mille eesmärgiks on, et kool on kogu koolipere jaoks koht, kus kõik tunnevad end füüsiliselt, vaimselt ja sotsiaalselt turvaliselt iga päev terve kooliaasta jooksul.

Koolirahu tähendab, et

 • mitte kedagi ei kiusataks – nii vaimselt kui füüsiliselt, nii igapäevaelus kui veebikeskkondades, nii kooli ajal kui väljaspool kooli!
 • mitte keegi ei jääks üksi – koos oleme rohkem!
 • iga koolipere liige tunneks end koolikogukonna olulise liikmena – igaühel on midagi, mille poolest on tema eriline ja iga erilisus on hinnaline.

Koolirahu valitseb koolis, kus

 • õpitakse tundma end ja oma kaaslasi,
 • on sõbralik, salliv ja austav õhkkond,
 • erinevused on rikkuseks,
 • saab avaldada oma mõtteid ja tundeid,
 • on ühtekuuluvus,
 • keegi pole tõrjutud,
 • arusaamatustesse suhtutakse rahulikult ja lahendusi otsivalt,
 • hinnatakse õpilaste omaalgatust,
 • kaasatakse õpilasi kooli igapäevategemistesse,
 • õpilaste ja õpetajate koolimotivatsioon on kõrge.

Raikküla Kool on liitunud Koolirahuga.

Koolirahu on kokkulepe, mille eesmärgiks on, et kool on kogu koolipere jaoks koht, kus kõik tunnevad end füüsiliselt, vaimselt ja sotsiaalselt turvaliselt iga päev terve kooliaasta jooksul.

Koolirahu tähendab, et

 • mitte kedagi ei kiusataks – nii vaimselt kui füüsiliselt, nii igapäevaelus kui veebikeskkondades, nii kooli ajal kui väljaspool kooli!
 • mitte keegi ei jääks üksi – koos oleme rohkem!
 • iga koolipere liige tunneks end koolikogukonna olulise liikmena – igaühel on midagi, mille poolest on tema eriline ja iga erilisus on hinnaline.

Koolirahu valitseb koolis, kus

 • õpitakse tundma end ja oma kaaslasi,
 • on sõbralik, salliv ja austav õhkkond,
 • erinevused on rikkuseks,
 • saab avaldada oma mõtteid ja tundeid,
 • on ühtekuuluvus,
 • keegi pole tõrjutud,
 • arusaamatustesse suhtutakse rahulikult ja lahendusi otsivalt,
 • hinnatakse õpilaste omaalgatust,
 • kaasatakse õpilasi kooli igapäevategemistesse,
 • õpilaste ja õpetajate koolimotivatsioon on kõrge.