Meie koolist

Info kooli kohta


Raikküla Kool on riigikool, kus õpivad tõhustatud ja erituge vajavad õpilased.

Koolis toimub õppetöö lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe ja toimetulekuõppe alusel.

Pakume ka lisaõpet lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppe alusel põhikooli lõpetanutele ning põhikooli riikliku õppekava järgi põhikooli lõpetanutele, kellele tulenevalt hariduslikust erivajadusest on vaja pakkuda täiendavat ettevalmistust ja tuge õppe sujuvaks jätkamiseks või tööturule üleminekuks.

 

TEENUSED:

Arvutiklassi rent - kooli ei osuta teenust.

Raikküla Kool on riigikool, kus õpivad tõhustatud ja erituge vajavad õpilased.

Koolis toimub õppetöö lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe ja toimetulekuõppe alusel.

Pakume ka lisaõpet lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppe alusel põhikooli lõpetanutele ning põhikooli riikliku õppekava järgi põhikooli lõpetanutele, kellele tulenevalt hariduslikust erivajadusest on vaja pakkuda täiendavat ettevalmistust ja tuge õppe sujuvaks jätkamiseks või tööturule üleminekuks.

 

TEENUSED:

Arvutiklassi rent - kooli ei osuta teenust.