Meie koolist

Raikküla Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord


Raikküla Kooli õppenõukogu ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

Raikküla Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus lähtub Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44 

“Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta

Õppenõukogu tööplaan 2023/2024 õa:

Aeg Teema
25.09.2023 Kooli üldtööplaani kinnitamine
06.05.2024     Lisaõppele jäävate õpilaste nimekirja kinnitamine
11.06.2024 Järgmisse klassi üleviimine
Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
29.08.2024 Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine
Õppekava muudatuste läbiarutamine

Raikküla Kooli õppenõukogu ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

Raikküla Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus lähtub Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44 

“Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta

Õppenõukogu tööplaan 2023/2024 õa:

Aeg Teema
25.09.2023 Kooli üldtööplaani kinnitamine
06.05.2024     Lisaõppele jäävate õpilaste nimekirja kinnitamine
11.06.2024 Järgmisse klassi üleviimine
Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
29.08.2024 Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine
Õppekava muudatuste läbiarutamine