Meie koolist

Raikküla Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord


Raikküla Kooli õppenõukogu ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

Raikküla Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus lähtub Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44 

“Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta

Õppenõukogu tööplaan 2022/2023 õa:

Aeg Teema
26.09.2022 Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
Kooli üldtööplaani kinnitamine
Õppenõukogu sekretäri valimine
25.04.2023     

2023/2024 lisaõppele jäävate õpilaste nimekirja kinnitamine

12.06.2023 Järgmisse klassi üleviimine
Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
30.08.2023 Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine
Õppekava muudatuste läbiarutamine
Kooli üldtööplaani kinnitamine
     

Raikküla Kooli õppenõukogu ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

Raikküla Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus lähtub Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44 

“Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta

Õppenõukogu tööplaan 2022/2023 õa:

Aeg Teema
26.09.2022 Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
Kooli üldtööplaani kinnitamine
Õppenõukogu sekretäri valimine
25.04.2023     

2023/2024 lisaõppele jäävate õpilaste nimekirja kinnitamine

12.06.2023 Järgmisse klassi üleviimine
Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
30.08.2023 Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine
Õppekava muudatuste läbiarutamine
Kooli üldtööplaani kinnitamine