Meie koolist

Raikküla Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Raikküla Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus lähtub Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44 

“Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta

Õppenõukogu 24.09 2018 kell 14.00

Päevakord:

1. 2018/2019 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine

2. KiVa projekti tutvustamine