Vastuvõtt

Pikendatud õppeaeg


Pikendatud õppeaega kohaldatakse lihtsustatud õppekava toimetuleku- ja hooldusõppe õpilastele;

Toimetuleku- ja hooldusõppe õpilase õppeaega võib 9.-nda kooliaasta esimesel poolaastal esitatud lapsevanema taotluse alusel ja õppenõukogu otsusega pikendada 2 õppeaasta võrra:

            1) toimetulekuõppel 32 tundi nädalas  

            2) hooldusõppel 20 tundi nädalas  

Peale pikendatud õppeaega antakse välja põhikooli lõputunnistus.

Vajadusel on võimalik jääda PGS  § 50 alusel veel ühele lisaaastale.

Pikendatud õppeaega kohaldatakse lihtsustatud õppekava toimetuleku- ja hooldusõppe õpilastele;

Toimetuleku- ja hooldusõppe õpilase õppeaega võib 9.-nda kooliaasta esimesel poolaastal esitatud lapsevanema taotluse alusel ja õppenõukogu otsusega pikendada 2 õppeaasta võrra:

            1) toimetulekuõppel 32 tundi nädalas  

            2) hooldusõppel 20 tundi nädalas  

Peale pikendatud õppeaega antakse välja põhikooli lõputunnistus.

Vajadusel on võimalik jääda PGS  § 50 alusel veel ühele lisaaastale.