Meie koolist

Üldtööplaan


Raikküla Kooli üldtööplaan on dokument, milles määratakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, 202232024 õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise õppeaasta töö kokkuvõttest.

2023/2024 õppeaasta üldtööplaan 

Raikküla Kooli üldtööplaan on dokument, milles määratakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, 202232024 õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise õppeaasta töö kokkuvõttest.

2023/2024 õppeaasta üldtööplaan