Vastuvõtt

Kooli vastuvõtu tingimused ja kord


Raikküla Kooli õpilase vastuvõtmisel on eelduseks koolivälise nõustamismeeskonna vastav soovitus ja lapsevanema nõusolek.

Koolivälisele nõustamismeeskonnale esitatavad dokumendid:

 • õpilase isikut tõendava dokumendi ärakiri;
 • lapsevanema isikut tõendava dokumendi ärakiri;
 • õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;
 • ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakiri;
 • perearsti või eriarsti hinnang HEV täpsustamiseks;
 • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri;
   

Tõhustatud ja erituge vajava õpilase klassi vastuvõtmise otsustab direktor. Otsuse tegemisel lähtub direktor lapsevanema nõusolekust ja koolivälise nõustamismeeskonna soovitusest.

Kooli vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:

 • lapsevanema või hooldaja avaldus;
 • nõustamiskomisjoni soovitus õppekava rakendamiseks;
 • avaldus õpilaspileti väljaandmise kohta;
 • pilt õpilaspiletile (3x4cm)

Vastuvõtu tingimused ja kord (.pdf)

 

Raikküla Kooli õpilase vastuvõtmisel on eelduseks koolivälise nõustamismeeskonna vastav soovitus ja lapsevanema nõusolek.

Koolivälisele nõustamismeeskonnale esitatavad dokumendid:

 • õpilase isikut tõendava dokumendi ärakiri;
 • lapsevanema isikut tõendava dokumendi ärakiri;
 • õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;
 • ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakiri;
 • perearsti või eriarsti hinnang HEV täpsustamiseks;
 • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri;
   

Tõhustatud ja erituge vajava õpilase klassi vastuvõtmise otsustab direktor. Otsuse tegemisel lähtub direktor lapsevanema nõusolekust ja koolivälise nõustamismeeskonna soovitusest.

Kooli vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:

 • lapsevanema või hooldaja avaldus;
 • nõustamiskomisjoni soovitus õppekava rakendamiseks;
 • avaldus õpilaspileti väljaandmise kohta;
 • pilt õpilaspiletile (3x4cm)

Vastuvõtu tingimused ja kord (.pdf)