Meie koolist

Dokumendiregister

Raikküla Kooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga kool [at] raikkylakool.eu ( ).

Dokumendiregister (kuni 31.03.2017; valida alakriipsuta dokumendiliik)

Dokumendihalduse avalik liides (nähtavalt alates 01.04.2017)

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.

Küsimuste korral palume pöörduda kooli kantseleisse tel: 48 92 428 või e-mail kool [at] raikkylakool.eu