Meie koolist

Järelvalve

Haldusjärelvalvet õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium. 

Kontakt:

Munga 18,

Tartu 50088,

telefon 735 0222,

e-post: hm [at] hm.ee