Õppetöö

Valikained


Lihtsustatud õpe:

  • Robootika
  • Karjääriõpetus
  • Digioskuste õpetus

Toimetulekuõpe:

  • Inglise keel

Lihtsustatud õpe:

  • Robootika
  • Karjääriõpetus
  • Digioskuste õpetus

Toimetulekuõpe:

  • Inglise keel